12 โรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus Hotels) สำหรับเดินทางเข้าเกาะสมุย
ข้อมูลเดินทางเข้าไทยแบบ "แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)" ในจังหวัดต่างๆ ไม่ต้องกักตัว! [อัพเดท 2022!]
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7 Extension) : เที่ยวกระบี่, พังงา, สุราษฎร์ธานีโดยไม่ต้องกักตัว!
รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในเกาะสมุย [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ Sandbox]
รายชื่อโรงแรม SHA Plus / SHA Extra Plus ในเกาะพะงัน [สมุยแซนด์บ็อกซ์]
รายชื่อโรงแรม SHA Plus / SHA Extra Plus ในเกาะเต่า [สมุยแซนด์บ็อกซ์]
เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) แผนเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!
โรงแรม SHA Extra Plus ในพื้นที่อื่นๆบนเกาะสมุย [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดบ่อผุด [สมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดละไม [สมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดเฉวง [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดเฉวงน้อย [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดเชิงมน [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
โรงแรม SHA Extra Plus ในหาดแม่น้ำ [เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์, Test & Go ]
ใบจองโรงแรม SHA Plus จากระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system)
ใบรับรอง COE ในการเดินทางเข้าสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ Samui Plus Sandbox Certificate of Entry