เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทยจากออสเตรเลีย วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย ได้ประสานงานเพื่อให้มีการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษให้คนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์จะกลับประเทศไทย เส้นทางนครเมลเบิร์น – กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางจากสนามบินนครเมลเบิร์นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.25 น.

ราคาบัตรโดยสาร / น้ำหนักกระเป๋าเช็คอิน และกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ชั้นประหยัด 1,100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เที่ยวเดียว / 30 กิโลกรัม + 7 กิโลกรัม

ชั้นธุรกิจ 3,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เที่ยวเดียว / 40 กิโลกรัม + 7 กิโลกรัม

จำนวนผู้โดยสาร

เที่ยวบินได้รับอนุญาตให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้จำนวน 300 คน

คุณสมบัติผู้เดินทางในเที่ยวบินนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ในออสเตรเลีย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ

หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนลงทะเบียน

ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด

การลงทะเบียน

- ท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

- ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและประสงค์จะเดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียน

- ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเดินทางแต่สละสิทธิ ขอให้ลงทะเบียนใหม่

ขอให้ท่านตัดสินใจให้ดีและรอบคอบก่อนลงทะเบียน โปรดหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนไว้ก่อน แล้วแจ้งขอยกเลิกในภายหลังเมื่อได้รับสิทธิ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่นั่งของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน และกระทบสิทธิของผู้โดยสารคนอื่นที่อาจเตรียมตัวไม่ทัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามรัฐในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่จะจัดสรรสิทธิให้ผู้เดินทางที่พำนักในรัฐวิกตอเรียเท่านั้น ตามลำดับการลงทะเบียน (First come first served) ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อนจนครบจำนวน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีชื่อผู้ที่เคยลงทะเบียนและยังไม่ได้รับสิทธิค้างอยู่ในฐานระบบ ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับหลังหรือเพิ่งลงทะเบียน อาจยังไม่ได้รับสิทธิในครั้งนี้

ผู้ได้รับสิทธิเดินทาง

เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเป็นรายบุคคล โดยเรียงตามลำดับคิวการลงทะเบียน และขอให้ท่านตอบยืนยันกลับภายในเวลาที่กำหนด

การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ในส่วนนี้ท่านต้องเจรจากับสายการบินโดยตรงเอง)

วิธีการจ่ายเงินค่าบัตรโดยสาร

หากได้รับสิทธิ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดวิธีการจ่ายเงินทางอีเมล

หากท่านไม่จ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกตัดสิทธิในการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใดๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใด

ไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)

หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกลับประเทศไทย

ขอแนะนำให้ท่านรีบลงทะเบียนตามลิงก์ข้างต้น

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐวิกตอเรียอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดการเดินทาง และการรักษาสุขอนามัย เช่น การสวมหน้าการอนามัย และการรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นต้น และขอให้ติดตามมาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ข้อมูลจาก: Royal Thai Embassy Canberra / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา