เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทยจากออสเตรเลีย วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย ได้ประสานงานเพื่อให้มีการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษให้คนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์จะกลับประเทศไทย เส้นทางนครเมลเบิร์น – กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466 โดยมีรายละเอียด ดังนี้