ThaionTours.com

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงแรมกักตัวในประเทศไทย AQ & SHA Plus+

SHA Plus (SHA+) หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ และแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าโรงแรมและบริการอื่นๆได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยพนักงานโรงแรมอย่างน้อย 70% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วน

SHA Extra Plus (SHA++) หรือ SHA Extra+ เป็นโรงแรมที่ไม่เพียงตรงตามมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้นแต่เป็นโรงแรมที่มีสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อโรงแรม SHA Plus & SHA Extra Plus

Alternative Quarantine (AQ)  หรือ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก คือ การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด โดยผู้เข้าพักยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ โรงแรม AQ มีทั้งโรงแรมในกรุงเทพฯและโรงแรมในต่างจังหวัด 

Alternative State Quarantine (ASQ) - ปัจจุบันเรียก Alternative Quarantine (AQ)  โรงแรมจะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฯ 

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือกในกรุงเทพ 

Alternative Local State Quarantine (ASQ หรือ ALSQ) - ปัจจุบันเรียก Alternative Quarantine (AQ) หรือ สถานกักกันโรคท้องที่ เป็นการกักตัวเช่นเดียวกับ ASQ เพียงแค่กักกันโรงแรมในรายชื่อนี้อยู่นอกกรุงเทพฯ เช่น ภูเก็ต, พัทยา, เชียงใหม่, เกาะสมุยหรือจังหวัดอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือกในต่างจังหวัด 

State Quarantine (SQ) หรือ สถานกักกันโรคแห่งรัฐ  คือ การกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายที่พัก อาหารและการตรวจสุขภาพ

Update: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รัฐบาลไทยประกาศปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยได้กเลิกสถานกักกันโรคของรัฐ (State quarantine)  สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบิน ผู้เดินทางทุกคนจะต้องเลือกจองโรงแรมที่เป็นสถานกักกันทางเลือก (AQ) และจ่ายค่าที่พัก,ค่าโรงแรมเอง ส่วนการเดินทางเข้าประเทศทางบก ยังคงให้มีสถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) แบบที่รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ต่อไป 

ราคาและแพ็คเกจโรงแรมกักตัวแบ่งตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศได้ ดังนี้

โครงการ TEST & GO

โรงแรม SHA Plus / SHA Extra Plus หรือโรงแรมกักตัว AQ ควรครอบคลุมที่พัก 1 คืน การทดสอบ RT-PCR COVID-19 ที่จำเป็น และชุดทดสอบ Antigen (ATK) การรวมอาหารและผลประโยชน์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของโรงแรม

โครงการ Living in The Blue Zone Sandbox 

โรงแรม SHA Plus / SHA Extra Plus ควรครอบคลุมที่พัก 7 คืน การทดสอบ RT-PCR COVID-19 ที่จำเป็น และชุดทดสอบ Antigen ในวันที่ 6-7 การรวมอาหารและผลประโยชน์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของโรงแรม

โครงการ Happy Quarantine

โรงแรมกักตัว AQ ไม่เพียงแต่รวมการเข้าพักในโรงแรมเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังมีอาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน, WiFi ฟรี, บริการรถรับจากสนามบินไปยังโรงแรม, พยาบาลในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลจะตรวจอุณหภูมิของคุณทุกวันและในระหว่างการเข้าพักจะมีการทดสอบ COVID-19  นอกจากนี้แล้วบางโรงแรมยังมีบริการพิเศษต่างๆไว้ในแพ็คเกจ เช่น มินิบาร์ต้อนรับฟรี (ไม่มีแอลกอฮอล์), อุปกรณ์ออกกำลังกาย, เสื่อโยคะ, ชุดน้ำชายามบ่าย หรือบริการปรึกษาแพทย์ฟรี เป็นต้น

ปัจจุบันราคาแพ็คเกจของโรงแรม SHA Plus และโรงแรมกักตัว AQ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรมและขนาดห้อง โดยปกติค่าใช้จ่ายจะคิดเป็นราคาต่อคนถึงแม้ว่าจะพักด้วยกัน (บางโรงแรมอาจมีส่วนลดพิเศษให้ผู้เข้าพักเพิ่มเติมในห้องเดียวกัน รวมถึงบางโรงแรมมีราคาสำหรับเด็ก) 

แพ็กเกจโรงแรม SHA Plus และ โรงแรม AQ จะไม่รวมบริการทางการแพทย์ในกรณีอื่นๆ ดังนั้นชาวต่างชาติทุกคนยังต้องทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 อย่างน้อย 50,000 USD เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หากใครมีแฟน สามีภรรยา หรือเพื่อนต่างชาติ ต้องซื้อประกันโควิด-19 คลิกปุ่มด่านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  Latest Updates 

1 พฤศจิกายน 2021: ประเทศไทยประกาศรูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ดังนี้

  •  TEST & GO: ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำ สามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และรอที่โรงแรม 1 คืน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ
  • Living in The Blue Zone Sandbox: ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางจากประเทศอื่น สามารถเดินทางเข้าไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ( พื้นที่ Sandbox / พื้นที่สีฟ้า Blue Zone)  7 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น
  • Happy Quarantine: ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรมกักตัว AQ 10 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลการเปิดประเทศไทย 2021

1 ตุลาคม 2021:  สถานทูตประกาศมีการปรับลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้

  • ระยะเวลากักตัวในโรงแรม AQ เหลือ 7 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทย (ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง)
  • ระยะเวลากักตัวในโรงแรม AQ เหลือ  10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทยและไม่มีเอกสารรับรอบการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม: ประเทศไทยลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

1 กรกฎาคม 2021: รัฐบาลประกาศยกเลิกการกักตัวฟรีในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine (SQ) โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าตรวจโควิด-19 สำหรับคนไทยระหว่างที่เข้าพักที่โรงแรมกักตัว ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อย่างค่าอาหารและค่าที่พักเอง

30  เมษายน 2021:  ประเทศไทยได้มีการปรับมาตรการสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องเข้ากักตัว 14 วัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและสถานะการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศมาตรการและข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการอยู่ในสถานที่กักตัวในประเทศไทย ดังนี้

  • ไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง ยกเว้นการตรวจ COVID-19 และการรักษาพยาบาล
  • ตรวจโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง (ก่อนหน้านี้ตรวจโควิดเพียง 2 ครั้ง)

โรงแรมที่ได้รับการอนุมัติให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าพัก

โรงแรม SHA Plus+ / SHA Extra+

โรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ)

ตอนนี้มีโรงแรม AQ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัดได้รับการอนุมัติมากกว่า 200 ร้อยแห่งทั่วประเทศ รายชื่อจะมีการอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์หากต้องการจองแพ็คเกจโรงแรมกักตัวหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อโรงแรมโดยตรง โดยกรอกแบบฟอร์มในลิ้งค์ของโรงแรมที่คุณสนใจ โรงแรมจะติดต่อกลับพร้อมรายละเอียดห้องพัก, เอกสารและขั้นตอนการจอง เป็นต้น

ถ้าหากไม่อยากติดต่อโรงแรมเอง คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและจองออนไลน์ ผ่าน Agoda โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย

แพ็คเกจโรงแรมกักตัว AQ ตามจำนวนวันกักตัว

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา